На головну
На головну
Головна сторінка


  1. З 10 жовтня 2012 року ДП «УкрНДНЦ» розпочало розповсюдження електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації України.
    Ви можете в зручний спосіб замовити та придбати електронні копії необхідних стандартів чи інформаційних видань,  надіславши заповнений бланк замовлення на електронну адресу ushop@ukrndnc.org.ua. У відповідь ви отримаєте рахунок-фактуру, а після її оплати і замовлені електронні копії нормативних документів.
    Якщо Ви бажаєте замовити купівлю нормативного документа, Ви повинні бути зареєстровані або авторизовані на нашому сайті

Перелік останніх надходжень за поточний (або попередній) рік

Позначення
Назва
Сторінок
Місяць
ІПС № 1-3:2015*5
ДСТУ Н СAC/RCP 50:2014Настанови щодо унеможливлення забруднення патуліном у яблучному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях*5
ДСТУ EN ISO 25539-2:2014Імплантати серцево-судинні. Внутрішньосудинні вироби. Загальні технічні умови. Частина 2. Судинні стенти*5
ДСТУ EN ISO 15004-1:2015Інструменти офтальмологічні. Основні вимоги та методи випробування. Частина 1. Загальні вимоги*5
ДСТУ EN ISO 11979-8:2015Офтальмологічні імплантати. Лінзи інтраокулярні. Частина 8. Основні вимоги*5
ДСТУ EN ISO 10079-3:2015Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 3. Устатковання відсмоктувальне, що приводиться в дію джерелом вакууму або тиску*5
ДСТУ EN ISO 10079-1:2015Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 1. Устатковання відсмоктувальне з електричним приводом. Вимоги безпеки*5
ДСТУ EN 80601-2-58:2014Вироби медичні електричні. Частина 2-58. Окремі вимоги щодо основної безпеки та основних робочих характеристик приладів для видалення кришталиків і приладів для видалення склоподібного тіла в очній хірургії*5
ДСТУ EN 80601-2-35:2014Вироби медичні електричні. Частина 2-35. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних характеристик ковдр, подушок і матраців з електропідігрівом для медичного застосування*5
ДСТУ EN 60627:2014Діагностичне устатковання для отримання рентгенівських зображень. Характеристики відсіювальних растрів загальної призначеності та мамографічних відсіювальних растрів*5
ДСТУ EN 60601-2-25:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-25. Додаткові вимоги щодо безпеки електрокардіографів*5
ДСТУ EN 60601-2-4:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-4. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик кардіодефібриляторів*5
ДСТУ EN 60601-2-1:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-1. Додаткові вимоги щодо безпеки прискорювачів електронів у діапазоні від 1 МеВ до 50 МеВ*5
ДСТУ EN 13532:2015Медичні вироби для діагностики in vitro для самотестування. Загальні вимоги*5
ДСТУ EN 12006-2:2015Неактивні хірургічні імплантати. Додаткові вимоги до серцево-судинних імплантатів. Частина 2. Протези судин разом із трубками для серцевого клапана*5
ДСТУ EN 1865-5:2015Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 5. Опора для нош*5
ДСТУ EN 1060-3:2015Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 3. Додаткові вимоги до електромеханічних систем вимірювання кров’яного тиску*5
ДСТУ EN 241:2014Нафтопродукти рідинні. Визначання вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії*5
ДСТУ IEC 60079-7:2014Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека “е”*5
ДСТУ ISO 10540-3:2014Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 3. Метод використання оптичної емісійної спектроскопії індуктивно зв’язаної плазми (ІЗП)*5
ДСТУ ISO 7889/IDF 117:2014Йогурт. Метод підрахування характерних колоній мікроорганізмів за температури 37 °С*5
ДСТУ ISO 6887-3:2014Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів*5
ДСТУ ISO 5983-1:2014Корм для тварин. Визначання вмісту азоту та обчислення вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля*5
ДСТУ ISO 2554:2014Пластмаси. Ненасичені складні поліефірні смоли. Метод визначання гідроксильного числа*5
ДСТУ ISO 1628-2:2014Пластмаси. Метод визначання в’язкості полімерів у розбавленому розчині з використанням капілярних віскозиметрів. Частина 2. Полівінілхлоридні смоли*5
ДСТУ ISO 643:2009Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна*5
ДСТУ 7912:2015Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію*5
ДСТУ 7909:2015Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці*5
ДСТУ 7908:2015Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці*5
ДСТУ 7854:2015Якість ґрунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського*5
ДСТУ 7773:2015Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальні технічні вимоги*5
ДСТУ 7772:2015Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Гальма. Загальні технічні вимоги*5
ДСТУ 7761:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію*5
ДСТУ 7748:2015Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги*5
ДСТУ 7742:2015Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг джерел надзвичайних ситуацій. Основні положення*5
ДСТУ 7739:2015Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять*5
ДСТУ 7738:2015Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять*5
ДСТУ 7737:2015Якість ґрунту. Родючість ґрунтів. Терміни та визначення понять*5
ДСТУ 7736:2015Зрошуване землеробство. Терміни та визначення понять*5
ДСТУ 7734:2015Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки*5
ДСТУ 7724:2015Вугілля кам’яне для коксування. Технічні умови*5
ДСТУ 7705:2015Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять*5
ДСТУ 7672:2014Молоко коров’яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод)*5
ДСТУ 7671:2014Молоко коров’яче. Визначення точки замерзання кондуктометричним методом (експрес-метод)*5
ДСТУ 7656:2014Вироби і матеріали азбестові технічні. Метод визначення вологості, відносної втрати маси під час прожарювання й масової частки азбесту*5
ДСТУ 7652:2014Харчові продукти. Вимоги до методів аналізування для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену*5
ДСТУ 7646:2014Консерви рибні. Метод визначання відстою в олії*5
ДСТУ 7643:2014Корми для тварин. Методи визначання аміачного азоту і активної кислотності (pH)*5
ДСТУ 7641:2014Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Метод визначання вмісту фосфоровмісних сполук*5
ДСТУ 7617:2014Продукти харчові. Метод визначення засвоюваності білка*5
ДСТУ 7573:2014Олія коріандрова. Технічні умови*5
ДСТУ 7545:2014Колер для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови*5
ДСТУ 7543:2014Буряки цукрові. Збирання маточних коренеплодів. Показники якості та методи їх визначання*5
ДСТУ 7529:2014Засоби реабілітації технічні для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Загальні технічні вимоги та методи випробування*5
ДСТУ 7508:2014Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання активності за адсорбцією оцтової кислоти*5
ДСТУ 3662:2015Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови*5
ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1*4
ДСТУ OIML R 107-1:2015Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування*4
ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи діапазону частот від 9 кГц до 30 МГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування*4
ДСТУ EN 60335-2-72:2014Прилади електричні побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до приладів для догляду за підлогою з фрикційною передачею чи без неї комерційного застосування. - Вперше*4
ДСТУ EN 60335-2-66:2015Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-66. Додаткові вимоги до нагрівачів для водяних ліжок*4
ДСТУ EN 50529-2:2015Електромагнітна сумісність мереж. Частина 2. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів*4
ДСТУ EN 50529-1:2015Електромагнітна сумісність мереж. Частина 1. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів*4
ДСТУ EN 13565-1:2015Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування*4
ДСТУ ISO 13443:2015Природний газ. Стандартні умови*4
ДСТУ ISO 9277:2015Визначення питомої площі поверхні твердих часток за допомогою адсорбції газу. Метод Брунауера, Еммета і Теллера (метод ВЕТ)*4
ДСТУ ISO 3073:2008Вовна. Метод визначення вмісту кислоти*4
ДСТУ ISO 3072:2008Вовна. Метод визначення розчинності в лугах*4
ДСТУ 7913:2015Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза*4
ДСТУ 7725:2015Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз*4
ДСТУ 7694:2015Насіння гірчиці. Технічні умови*4
ДСТУ 3958:2015Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування*4
ДСТУ 1.13:2015Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України*4
ІПС № 12:2015 частина 2*4
ДСТУ РМГ 60:2014Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення*4
ДСТУ РМГ 56:2014Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння*4
ДСТУ РМГ 54:2014Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків*4
ДСТУ РМГ 53:2014Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання*4
ДСТУ ПМГ 44:2013Метрологія. Порядок визнання методик виконання вимірювання*4
ДСТУ ГОСТ 28300:2014Вали карданні тягового приводу тепловозів та дизель-поїздів. Загальні технічні умови*4
ДСТУ ГОСТ 14340.9:2014Проводи емальовані круглі. Метод визначення відносного видовження*4
ДСТУ ГОСТ 14340.7:2014Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції напругою*4
ДСТУ ГОСТ 14340.6:2014Проводи емальовані круглі. Метод випробування на лудіння*4
ДСТУ ГОСТ 14340.5:2014Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції на міцність склеювання*4
ДСТУ OHSAS 18002:2015Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог ОНSАS 18001*4
ДСТУ EN 62304:2014Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення*4
ДСТУ EN 60601-2-26:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-26. Додаткові вимоги щодо безпеки електроенцефалографів*4
ДСТУ EN 60601-2-18:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-18. Додаткові вимоги щодо безпеки ендоскопічного обладнання*4
ДСТУ EN 60601-2-17:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-17. Додаткові вимоги щодо безпеки автоматично керованої брахітерапевтичної апаратури послідовного введення радіоактивного препарату*4
ДСТУ EN 60601-2-16:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-16. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для гемодіалізу, гемодіафільтрації та гемофільтрації*4
ДСТУ EN 60601-2-13:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-13. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик анестезувальних систем*4
ДСТУ EN 60601-1-2:2015Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування*4
ДСТУ EN 45502-2-1:2014Активні медичні вироби, які імплантують. Частина 2-1. Окремі вимоги до медичних виробів, які імплантують, призначених для лікування брадіаритмії (кардіостимулятори)*4
ДСТУ ISO 10579:2014Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Проставляння розмірів і допусків. Нежорсткі деталі*4
ДСТУ ISO 3887:2009Сталь. Визначання глибини зневуглецювання*4
ДСТУ ISO 1660:2014Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів*4
ДСТУ 8302:2015Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання*4
ДСТУ 7824:2015Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначання вмісту загального білка*4
ДСТУ 7806:2015Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови*4
ДСТУ 7798:2015Папір для гофрування. Технічні умови*4
ДСТУ 7776:2015Вагони-самоскиди (думпкари). Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих думпкарів залізниць колії 1520 мм*4
ДСТУ 7760:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію*4
ДСТУ 7759:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану*4
ДСТУ 7758:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю*4
ДСТУ 7757:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді*4
ДСТУ 7756:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому*4
ДСТУ 7755:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку*4
ДСТУ 7754:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю*4
ДСТУ 7753:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію*4
ДСТУ 7752:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору*4
ДСТУ 7751:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки*4
ДСТУ 7750:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту*4
ДСТУ 7749:2015Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу*4
ДСТУ 7696:2015Мак олійний. Загальні технічні вимоги*4
ДСТУ 7475:2013Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів*4
ДСТУ 7474:2013Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів*4
ДСТУ 3662:2015Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови*4
ДСТУ 3583:2015Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови*4
ДСТУ 4069:2016Напої безалкогольні. Загальні технічні умови*4
ДСТУ 3686:2015Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи контролювання похибки опробовування*4
ДСТУ 3017:2015Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять*4
ДСТУ 3008:2015Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання*4
ДСТУ MEDDEV 2.10:2015Медичні вироби. Настанова щодо призначення і моніторингу уповноважених органів у межах Директиви ЄС щодо медичних виробів. Додаток 1. Кваліфікація персоналу*3
ДСТУ IAF MD 9:2015Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування стандарту ISO/IEC 17021 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів*3
ДСТУ IAF MD 8:2015Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування ISO/IEC 17011 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів*3
ДСТУ CODEX STAN 192:2014Харчові добавки. Номенклатура та загальні вимоги*3
ДСТУ EN ISO 22610:2014Покриви, одяг хірургічні та комплекти в чистих умовах, використовувані як медичні вироби для пацієнтів, медичного персоналу та устатковання. Метод випробування для визначання тривкості до проникнення вологих бактеріальних середовищ*3
ДСТУ EN ISO 14937:2014Стерилізація виробів медичного призначення. Загальні вимоги до характеристик агента, що стерилізує, а також до розробляння, валідації та поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів*3
ДСТУ EN 62220-1:2015Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських електронно-оптичних перетворювачів. Частина 1. Метод визначання квантової ефективності реєстрації*3
ДСТУ EN 60601-2-39:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-39. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик апаратури для перитонеального діалізу*3
ДСТУ EN 60601-2-10:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-10. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для стимуляції нервів та м’язів*3
ДСТУ EN 60601-2-2:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-2. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик високочастотної хірургічної апаратури та високочастотного хірургічного приладдя*3
ДСТУ EN 60601-2-54:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-54. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик рентгенівського устатковання для радіографії та радіоскопії*3
ДСТУ EN 60601-1-8:2015Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування і настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах*3
ДСТУ EN 50438:2015Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності*3
ДСТУ EN 1885:2010Перо та пух. Терміни та визначення понять*3
ДСТУ EN 1142:2014Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту сульфату*3
ДСТУ EN 1131:2014Соки фруктові та овочеві. Метод визначання відносної густини*3
ДСТУ 7919:2015Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання*3
ДСТУ 7918:2015Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання*3
ДСТУ 7917:2015Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу*3
ДСТУ 7916:2015Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів*3
ДСТУ 7915:2015Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування*3
ДСТУ 7914:2015Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування*3
ДСТУ 7809:2015Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови*3
ДСТУ 7808:2015Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови*3
ДСТУ 7807:2015Прокат калібрований. Загальні технічні умови*3
ДСТУ 7804:2015Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи*3
ДСТУ 7802:2015Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання індексу розчинності протеїну у воді*3
ДСТУ 7618:2014Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа олії*3
ДСТУ 7614:2014Консерви. Асорті овочеве. Технічні умови*3
ДСТУ 7495:2014Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості*3
ДСТУ 3008:2015Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання*3
ДСТУ 1.5:2015Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів*3
ІПС ВТ № 1-2:2015*2
ДСТУ ГОСТ 31303:2014Чистота промислова. Метод очищення гідродинамічний газових і рідинних систем машин та механізмів від забрудненості *2
ДСТУ ГОСТ 31247:2014Чистота промислова. Визначення забрудненості проби рідини за допомогою автоматичних лічильників часток*2
ДСТУ ГОСТ 31214:2014Вироби медичні. Вимоги до документації та зразків медичних виробів, які подають на токсикологічні, санітарно-хімічні випробування, випробування на стерильність та пірогенність*2
ДСТУ ГОСТ 30457.3:2013Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням *2
ДСТУ ГОСТ 11516:2014Інструменти ручні для робіт під напругою до 1000 В змінного та 1500 В постійного струму. Загальні вимоги та методи випробування*2
ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги *2
ДСТУ GHTF SG4 (00)3:2015Настанови щодо регуляторного аудиту систем якості виробників медичних виробів. Загальні вимоги. Додаток 3. Вимоги до підготовки аудиторів*2
ДСТУ EN ISO 20776-1:2014Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінювання характеристик засобів для випробування антимікробної чутливості. Частина 1. Референтний метод випробування in vitro активності антимікробних агентів щодо аеробних мікроорганізмів, які швидко ростуть, збудників інфекційних захворювань*2
ДСТУ EN ISO 18153:2014Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень концентрації каталітичної активності ферментів, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам*2
ДСТУ EN ISO 15798:2014Офтальмологічні імплантати. Вироби віскохірургічні офтальмологічні. Загальні технічні вимоги*2
ДСТУ EN ISO 5361:2014Наркозні й дихальні апарати. Трубки трахеальні та їхні з'єднувачі. Технічні вимоги*2
ДСТУ EN 60601-2-46:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-46. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик операційних столів*2
ДСТУ EN 60601-2-28:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-28. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичних діагностичних рентгенівських випромінювачів *2
ДСТУ EN 60601-2-12:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-12. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів штучної вентиляції легенів, які застосовують для інтенсивної терапії та реанімації *2
ДСТУ EN 60601-2-11:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-11. Додаткові вимоги щодо безпеки гамма-променевого терапевтичного обладнання*2
ДСТУ EN 60601-2-8:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-8. Додаткові вимоги щодо безпеки рентгенівських терапевтичних апаратів, що працюють у діапазоні від 10 кВ до 1МВ*2
ДСТУ EN 60601-2-5:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-5.Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для ультразвукової фізіотерапії *2
ДСТУ EN 60601-2-3:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-3. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для короткохвильової терапії *2
ДСТУ EN 60601-1-10:2015Вироби медичні електричні. Частина 1-10. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо розроблення контролерів з фізіологічним зворотним зв'язком*2
ДСТУ EN 60601-1-3:2015Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо радіаційного захисту діагностичного рентгенівського обладнання*2
ДСТУ EN 14561:2014Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання бактерицидної активності з використанням носія стосовно інструментів медичної призначеності. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 2) *2
ДСТУ EN 1060-4:2014Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 4. Випробувальні процедури для визначання загальної систематичної похибки автоматизованих сфігмоманометрів неінвазивних*2
ДСТУ EN 643:2008Папір і картон. Європейський перелік стандартних сортів паперової та картонної макулатури*2
ДСТУ ISO 14001:2015Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування*2
ДСТУ ISO 9001:2015Системи управління якістю. Вимоги *2
ДСТУ ISO 9000:2015Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів *2
ДСТУ ISO 8601:2010Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури*2
ДСТУ 8610:2016Сировина та продукти харчові. Визначення стійкості до окиснення. (Прискорена проба на окиснюваність методом Оксітест)*2
ДСТУ 7931:2015Якість грунту. Ґрунт для культивування грибів шампіньйонів покривний. Основні вимоги*2
ДСТУ 7708:2015Здоба українська. Традиційний асортимент. Загальні вимоги*2
ДСТУ 7700:2015Крупи ячмінні. Технічні умови*2
ДСТУ 7699:2015Крупи пшеничні. Технічні умови*2
ДСТУ 7698:2015Крупи вівсяні. Технічні умови*2
ДСТУ 7697:2015Крупи гречані. Технічні умови*2
ДСТУ 7624:2014Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення*2
ДСТУ 1.14:2015Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації*2
ДСТУ 1.8:2015Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації*2
ДСТУ 1.5:2015Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів*2
ІПС№12:2015*1
ДСТУ ГОСТ 8.595:2014Метрологія. Густина та об’єм нафти. Таблиці коефіцієнтів перерахунку густини та маси*1
ДСТУ В 4571:2015Техніка військова авіаційна іноземної розробки. Порядок модернізації*1
Методичний посібник. Розроблення, викладення та оформлення ТУ*1
ДСТУ EN 14348:2014Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання мікобактерицидної активності суспензії хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 1)*1
ДСТУ EN 13624:2014Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання фунгіцидної активності суспензії хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 1)*1
ДСТУ EN ISO 11064-2:2013Ергономічне проектування центрів керування. Частина 2. Принципи організації блоків керування*1
ДСТУ EN ISO 10555-1:2014Катетери внутрішньосудинні стерильні одноразового застосування. Частина 1. Загальні технічні вимоги*1
ДСТУ EN ISO 10079-2:2014Медичне устатковання для відсмоктування. Частина 2. Устатковання відсмоктувальне з ручним приводом*1
ДСТУ EN ISO 5840:2014Серцево-судинні імплантати. Протези серцевого клапана*1
ДСТУ EN 455-3:2014Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування щодо біологічного оцінювання*1
ДСТУ ISO/TS 20022-5:2008Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 5. Комплексне проектування за ISO 20022*1
ДСТУ ISO/TS 20022-4:2008Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 4. Правила проектування XML за ISO 20022*1
ДСТУ ISO/TS 20022-3:2008Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 3. Настанова щодо моделювання за ISO 20022*1
ДСТУ ISO 20022-2:2009Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 2. Ролі та обов’язки служб реєстрації*1
ДСТУ ISO 20022-1:2009Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 1. Загальна методологія та специфікація формату вхідних даних і вихідних даних з Репозиторію ISO 20022*1
ДСТУ ISO 10708:2013Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Визначення біохімічного споживання кисню в закритій посудині двостадійним випробуванням*1
ДСТУ 7709:2015Сухарі здобні пшеничні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги*1
ДСТУ 7707:2015Вироби булочні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги*1
ДСТУ 7702:2015Борошно гречане. Технічні умови*1
ДСТУ 7701:2015Крупи горохові. Технічні умови*1
ДСТУ 7690:2015Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування) *1
ДСТУ 7642:2014Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію*1
ДСТУ 7548:2014Дріжджі-кислотопонижувачі. Технічні умови*1
ДСТУ 7542:2014Молочнокислі бактерії для виноробства. Технічні умови*1
ДСТУ 7473:2013Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів*1
* Примітка: відсутність вказаної кількості сторінок слід вважати анонсом нормативного документа, видання якого заплановано у найближчий місяць поточного року.

Новини
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я
Пошук по сайту

Зараз на сайті:
  1 гість
Останнє оновлення сайту:
   16:55 - 27.05.2016 р.

Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2016
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907